Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim

Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

Wymagane dokumenty:

1) Wniosek.

2) Dowód osobisty.

3) Zaświadczenie o wysokości dochodów (odcinek renty lub emerytury),

4) Oświadczenie o stanie majątkowym ,

5) Oświadczenie o stanie zdrowia uprawniające do korzystania z usług opiekuńczych,

6) Zaświadczenie od lekarza psychiatry uprawniające do korzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych,

7) Inne, dokumenty wskazane przez pracownika socjalnego.

Odpłatność:

Odpłatność za usługi jest uzależniona od wysokości dochodów. Zasady odpłatności i zakresu usług ustalane są w trakcie wywiadu środowiskowego.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Decyzje wydawane są w formie pisemnej w terminie 30. dni od dnia złożenia podania. Wydanie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego (rodzinnego). Wywiad przeprowadzany jest przez pracownika socjalnego w terminie 14. dni od daty otrzymania informacji o potrzebie przyznania świadczenia lub o zmianie sytuacji osobistej i majątkowej osoby lub rodziny korzystającej z pomocy.

W sprawach niecierpiących zwłoki wywiad przeprowadza się w terminie 2. dni od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia. Wtoku wywiadu ustala się sytuację osobistą i majątkową osoby lub rodziny ubiegającej się o przyznanie pomocy.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, ul. Władysława Andersa 34 za pośrednictwem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim, w terminie 14. dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:

Kodeks Postępowania Administracyjnego. Ustawa z dnia 12. marca 2004r. o pomocy społecznej (dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.) Uchwała Nr XXVIII/168/2005 z dnia 30.03.2005r. Rady Gminy w Ustroniu Morskim w sprawie ustalenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 września 2001 r. w sprawie wywiadu środowiskowego (…) – Dz. U. z 2001 r., Nr 114, poz. 1220.

Nasza placówka

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny obchodzą