Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim

Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

Wymagane dokumenty:

1) Wniosek.

2) Dowód osobisty.

3) Zaświadczenie o wysokości dochodów (odcinek renty lub emerytury),

4) Oświadczenie o stanie majątkowym ,

5) Oświadczenie o stanie zdrowia uprawniające do korzystania z usług opiekuńczych,

6) Zaświadczenie od lekarza psychiatry uprawniające do korzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych,

7) Inne, dokumenty wskazane przez pracownika socjalnego.

Odpłatność:

Odpłatność za usługi jest uzależniona od wysokości dochodów. Zasady odpłatności i zakresu usług ustalane są w trakcie wywiadu środowiskowego.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Decyzje wydawane są w formie pisemnej w terminie 30. dni od dnia złożenia podania. Wydanie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego (rodzinnego). Wywiad przeprowadzany jest przez pracownika socjalnego w terminie 14. dni od daty otrzymania informacji o potrzebie przyznania świadczenia lub o zmianie sytuacji osobistej i majątkowej osoby lub rodziny korzystającej z pomocy.

W sprawach niecierpiących zwłoki wywiad przeprowadza się w terminie 2. dni od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia. Wtoku wywiadu ustala się sytuację osobistą i majątkową osoby lub rodziny ubiegającej się o przyznanie pomocy.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, ul. Władysława Andersa 34 za pośrednictwem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim, w terminie 14. dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:

Kodeks Postępowania Administracyjnego. Ustawa z dnia 12. marca 2004r. o pomocy społecznej (dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.) Uchwała Nr XXVIII/168/2005 z dnia 30.03.2005r. Rady Gminy w Ustroniu Morskim w sprawie ustalenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 września 2001 r. w sprawie wywiadu środowiskowego (…) – Dz. U. z 2001 r., Nr 114, poz. 1220.

Nasza placówka

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Luty 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Imieniny obchodzą